Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vitalik kỳ vọng Dogecoin chuyển sang blockchain bằng chứng cổ phần

Tại hội nghị Mainnet ngày 23/9, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum kỳ vọng rằng các blockchain Dogecoin và Zcash sẽ chuyển sang cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS).
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Sep 24 2022
Updated Dec 11 2023
Amber media