Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sở thuế Mỹ coi NFT là tiền mã hóa, đánh thuế tối đa 37%

Khi NFT được coi như stablecoin và tiền mã hóa, người dân sẽ bị đánh thuế lên đến 37% nếu thu lời từ các sản phẩm đầu tư này.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 20 2022
Updated Nov 21 2023
Amber media