Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Các tập đoàn truyền thống đầu tư 6 tỷ USD vào crypto

Theo Blockdata, 40 tập đoàn truyền thống đã đầu tư khoảng 6 tỷ USD vào các dự án startup trong lĩnh vực blockchain. 
Amber avatar
immihu.web3
3 min read
Published Aug 17 2022
Updated Jan 16 2024
Amber media