Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Theo Plan B: Target $100,000 của BTC bị lùi lại 2 năm

Về lý do BTC “lệch khỏi đường ray”, PlanB cho rằng có thể là do chiến tranh. Khi quý đầu tiên của năm 2022 dần kết thúc, liệu mô hình S2F của Plan B còn hoạt động tốt?
Amber avatar
kaylin
Published Mar 17 2022
Updated Oct 16 2023
6 min read
Amber media

Related Posts