Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Telegram sẽ đấu giá tên người dùng dưới dạng NFT?

Lấy cảm hứng từ việc bán miền TON trị giá 3 triệu USD, CEO Telegram đã đề xuất đưa tên người dùng (username), nhóm chat và link channel ra thị trường dưới dạng NFT.
Amber avatar
kaylin
2 min read
Published Aug 23 2022
Updated Nov 20 2023
Amber media