Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Thị trường crypto cần gì để lấy lại động lực tăng giá?

Theo nhà đầu tư Shark Tank, Bitcoin vẫn "không hề rẻ" vì vẫn còn vốn hóa thị trường hàng tỷ USD. Liệu thị trường crypto cần gì để lấy lại động lực tăng giá?
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Jul 27 2022
Updated Jan 15 2024
Amber media