Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hạt Miami-Dade công bố thỏa thuận “quyền đặt tên mới” với FTX

Hạt Miami-Dadevà FTX đã đi tới thỏa thuận đặt tên cho đấu trường nổi tiếng Miami - America Airlines Arena với cái tên mới là FTX Arena trong vòng 19 năm tới.
Amber avatar
alice
Published Mar 23 2021
Updated Aug 03 2022
4 min read
Amber media

Related Posts