Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Thông điệp khủng bố được truyền tải dưới dạng NFT

Theo nguồn tin từ Wall Street Journal, nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) đang ra sức truyền bá thông điệp khủng bố dưới dạng NFT. Điều này đã được các nhà phân tích an ninh quốc gia phát hiện và cảnh báo.
Amber avatar
quynhnguyen
5 min read
Published Sep 07 2022
Updated Nov 21 2023
Amber media