Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ethereum Foundation tăng gấp 4 lần tiền thưởng cho chương trình tìm lỗi

Ethereum Foundation thông báo rằng họ sẽ tăng khoản thanh toán tiền thưởng lỗi của mạng lên gấp 4 lần trước thềm The Merge.
Amber avatar
kaylin
2 min read
Published Aug 24 2022
Updated Dec 07 2023
Amber media