Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Token hệ Binance lao dốc sau tin xấu

Tối 12/12, BNB và TWT sụt giảm sau thông tin Binance vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh cấm vận của Mỹ.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Dec 12 2022
Updated Nov 27 2023
Amber media