Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

TON (Toncoin) tăng mạnh bất chấp đầu tuần sóng gió

Giá TON (Toncoin) đã tăng gần 45% trong 3 ngày qua. Đồng thời, số lượng chủ sở hữu ví cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Dec 14 2022
Updated Nov 27 2023
Amber media