Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cá voi tiếp tục tích luỹ BTC - Top 3 coin Web 3.0 cần chú ý trong tháng 4

BTC trên khung Ngày vẫn đang là 1 nhịp sóng điều chỉnh. Những đợt điều chỉnh như thế này là nhịp mua vào rất tốt vì entry sẽ đẹp. Xem ngay 3 coin Web 3.0 cần chú ý trong tháng 4 nhé!
Amber avatar
kaylin
Published Apr 10 2022
Updated Jun 01 2023
8 min read
Amber media

Related Posts