Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Tron DAO Reserve công bố danh sách tài sản bảo trợ USDD

Sau khi triển khai USDD, Tron DAO Reserve, quỹ bảo trợ phi tập trung dành cho USDD, đã công bố danh sách tài sản nhằm bảo vệ mạng lưới stablecoin mới của hệ sinh thái này.
Avatar
immihu.web3
Published May 15 2022
Updated Nov 20 2023
2 min read
thumbnail

Sau khi triển khai USDD, Tron DAO Reserve, quỹ bảo trợ phi tập trung dành cho USDD, đã công bố danh sách tài sản nhằm bảo vệ mạng lưới stablecoin mới của hệ sinh thái này. Điều này nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng giữa sự kiện mất peg (neo giá 1 USD) của UST. 

Vào ngày 7/5, quỹ bảo trợ USDD đã thông báo mua hơn 38 triệu USD TRX tại giá 0.07727 để củng cố giá trị của đồng stablecoin này.

Kể từ đó, quỹ này liên tục “bắt đáy” các loại tài sản khác như Bitcoin, USDCUSDT,... để bổ sung vào danh sách của mình. 

Cụ thể là 200 triệu USDT tại giá 0.985 USD và 1,249.57 BTC tại giá 29,239. Không dừng lại ở đó, Tron DAO Reserve thông báo sẽ tiếp tục gọi vốn 10 tỷ USD trong 6 tới 12 tháng tới.

Kế hoạch bổ sung 10 tỷ USD vào quỹ bổ trợ USDD

Giống như Stablecoin của Terra, USDD là stablecoin thuật toán của hệ sinh thái Tronx sử dụng cơ chế mint và burn đồng TRX để đảm bảo giá trị peg (neo giá 1 USD). Để bảo vệ đồng stablecoin của mình, Tron DAO Reserve cũng đã bổ sung thêm nhiều loại tài sản tiền điện tử khác ngoài Bitcoin như USDC, USDT,…

Sau sự kiện depeg của UST, nhiều nghi vấn đã được đặt ra về tính an toàn của các đồng stablecoin phi tập trung. Tuy nhiên, Justin Sun, Tron founder cho biết anh ấy vẫn khá tự tin vào mô hình stablecoin thuật toán. 

“Tôi vẫn tin tưởng vào stablcoin thuật toán”

Đọc thêm: CZ yêu cầu sự minh bạch từ Terra

RELEVANT SERIES