Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Trung Quốc Fud qua từng giai đoạn, Bitcoin vẫn tăng trưởng

Với tác động gần đây của Trung Quốc lên thị trường crypto, chúng ta hãy cùng ngược về quá khứ và xem những lần trước đây quốc gia này đã tạo các FUD như thế nào.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published May 23 2021
Updated Jul 23 2022
8 min read
Amber media

Related Posts