Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Tỷ lệ sở hữu tiền điện tử ở Việt Nam cao nhất thế giới

Theo dữ liệu của Triple A, Việt Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ lệ người sở hữu tiền điện tử với 20.3%. Nói cách khác, cứ 5 người Việt thì sẽ có 1 người có tiền điện tử trong tài khoản.
Amber avatar
uyntran.web3
4 min read
Published Aug 26 2022
Updated Jan 17 2024
Amber media