Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Uniswap triển khai NFT marketplace kèm đợt airdrop lớn

Uniswap dự định airdrop 5 triệu USD cho những người sử dụng marketplace Genie trước tháng 4/2022.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Nov 30 2022
Updated Nov 20 2023
Amber media