Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ông Hoàng Streamer ViruSs gia nhập Crypto cùng CEO Axie Infinity

Streamer ViruSs và CEO Nguyễn Thành Trung gia nhập Crypto trong vai trò cố vấn của RADA. Điều này góp phần thu hút sự chú ý của cộng đồng đối với RADA.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Sep 12 2021
Updated Oct 17 2023
4 min read
Amber media

Related Posts