Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cha đẻ Ethereum: “The Merge sẽ có ý nghĩa với tất cả chúng ta"

Mở màn sự kiện Korea Blockchain Week, Vitalik Buterin đã nói về ý nghĩa của sự kiện "The Merge" và tác động của nó đến đời sống thực trong tương lai.
Amber avatar
immihu.web3
4 min read
Published Aug 08 2022
Updated Dec 08 2023
Amber media