Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Volume giao dịch hàng tháng của NFT marketplace giảm 94%

Khối lượng giao dịch trên các NFT marketplace đã giảm từ 16.6 tỷ USD vào tháng 1 xuống còn hơn 1 tỷ USD vào tháng 6.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Jul 02 2022
Updated Oct 19 2022
3 min read
Amber media

Related Posts