Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Voyager từ chối đề nghị mua lại từ Alameda

Vào chủ nhật (ngày 24/7), Voyager Digital Holdings đã từng chối đề nghị mua lại tài sản từ FTX và Alameda Ventures.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jul 25 2022
Updated Jul 25 2022
4 min read
Amber media

Related Posts