Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

WalletConnect gọi vốn 12.5 triệu đô triển khai mạng truyền thông Web3

Đầu tháng 11/2022, WalletConnect huy động thành công 12.5 triệu USD từ các nhà đầu tư quen thuộc để triển khai dịch vụ nhắn tin liên kết với ứng dụng ví tiền mã hóa.
Amber avatar
quynhnguyen
2 min read
Published Nov 03 2022
Updated Dec 28 2023
Amber media