Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hơn 16,000 người ký đơn yêu cầu Chủ tịch SEC từ chức

Gary Gensler - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã bị chỉ trích vì bán khống cổ phiếu các công ty liên quan đến crypto, thiết lập quyền kiểm soát đối với tiền điện tử bằng cách cho rằng chúng là chứng khoán và vi phạm các phán quyết trước đó của SEC.
Amber avatar
kaylin
2 min read
Published Aug 02 2022
Updated Dec 19 2023
Amber media