Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

SEC buộc tội 11 cá nhân xây dựng mô hình Ponzi 300 triệu USD

SEC đã đệ đơn kiện lên Tòa Án Liên Bang Mỹ chống lại những nhà sáng lập và quảng bá Forsage. Theo đó, người bị cáo buộc đã xây dựng mô hình Ponzi lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền hơn 300 triệu USD.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Aug 02 2022
Updated Dec 19 2023
Amber media