Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

50 triệu USD SOL đang chờ bị thanh lý

Trưa ngày 9/11, một cá voi Solana được báo cáo đang chờ bị thanh lý hơn 50 triệu USD.
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Nov 09 2022
Updated Dec 18 2023
Amber media