Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

6 ông lớn Phố Wall bắt tay mở sàn giao dịch crypto

Theo thông báo ngày 13/9 trên Business Wire, một loạt công ty tài chính hàng đầu nước Mỹ đã hợp tác thành lập sàn giao dịch EDX Markets (EDXM). Đây sẽ là nền tảng hỗ trợ giao dịch tài sản mã hóa với các bên trung gian đáng tin cậy. 
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Sep 14 2022
Updated Jan 12 2024
Amber media