Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Chiến tranh Ukraine & Nga - Tiêu cực cho nhân loại, Cơ hội của Bitcoin?

Từ khi tiếng súng còn chưa nổ ra tại Ukraine, thị trường crypto đã phản ứng rất mạnh mẽ với cuộc xung đột này. Liệu chiến tranh sẽ ảnh hưởng gì tới crypto?
Published Feb 28 2022
Updated May 31 2023
17 min read
Amber media

Related Posts