Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Apple chặn Coinbase Wallet vì phí giao dịch NFT

Ngày 1/12, Coinbase cho biết Apple đã chặn phiên bản mới nhất của Coinbase Wallet vì chính sách thu 30% phí giao dịch NFT trên ứng dụng ví crypto này.
Amber avatar
quynhnguyen
2 min read
Published Dec 01 2022
Updated Nov 20 2023
Amber media