Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Babel Finance công bố các bước để cải thiện tình hình thanh khoản

Ngày 20/6, Babel Finance cho biết họ đã đạt được "các thỏa thuận sơ bộ" với các đối tác chính về thời hạn trả một số khoản nợ.
Amber avatar
kaylin
Published Jun 20 2022
Updated Oct 19 2022
3 min read
Amber media

Related Posts