Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bia Solana Summer Shandy chuẩn bị được mở bán

Ngày 26/8, sản phẩm bia Solana Summer Shandy chính thức ra mắt. Không giống như các sản phẩm mang thương hiệu Solana trước đó, loại đồ uống này không phải do Solana sản xuất.
Amber avatar
uyntran.web3
4 min read
Published Aug 27 2022
Updated Dec 18 2023
Amber media