Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance thống lĩnh hơn 50% khối lượng giao dịch crypto trong 24h qua

Sàn giao dịch Binance thống trị thị trường giao ngay (spot) và phái sinh khi chiếm lĩnh hơn 50% khối lượng giao dịch crypto trong 24h qua.
Amber avatar
quynhnguyen
2 min read
Published Oct 24 2022
Updated Dec 04 2023
Amber media