Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance đăng ký hoạt động thành công ở New Zealand

Đầu tháng 9/2022, Binance đã đăng ký hoạt động hợp pháp với Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Việc làm (MBIE) của New Zealand. Theo đó, sàn giao dịch sẽ mở văn phòng làm việc tại quốc gia này.
Amber avatar
quynhnguyen
2 min read
Published Sep 30 2022
Updated Dec 04 2023
Amber media