Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance hợp tác với chuỗi siêu thị VARUS của Ukraine

Ngày 16/9, Binance thông báo về việc hợp tác với chuỗi siêu thị VARUS của Ukraine. Theo đó, khách hàng có thể thanh toán bằng crypto cho các giao dịch mua hàng thông qua ví Binance Pay. 
Amber avatar
kaylin
2 min read
Published Sep 16 2022
Updated Dec 04 2023
Amber media