Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance thuê cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Mexico làm cố vấn toàn cầu

Ngày 7/9, Binance thông báo về việc thêm Adalberto Palma Gómez, cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Ngân hàng Quốc gia Mexico, vào làm ban cố vấn toàn cầu mới.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Sep 08 2022
Updated Dec 04 2023
Amber media