Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance US tuyển đặc vụ FBI làm trưởng bộ phận điều tra

Đặc vụ BJ Kang của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đến Binance US để dẫn dắt đội điều tra của công ty.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 21 2022
Updated Dec 05 2023
Amber media