Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Bitcoin có nhịp tăng tốt sau khi chạm $25K

Khung Ngày giá BTC có nhịp sóng tăng trở lại khá tốt sau khi chạm vùng $25K 1 lần nữa. Vậy Trader có thể vào khung nhỏ hơn để tìm entry vào lệnh thuận xu hướng.
Avatar
kaylin
Published Sep 15 2023
Updated Sep 15 2023
1 min read
thumbnail

Biểu đồ khung Ngày giá BTC đã có nhịp sóng tăng trở lại khá tốt sau khi chạm vùng $25k 1 lần nữa.

btc khung ngày có sóng tăng
Giá BTC khung ngày. Nguồn: TradingView.

Tuy nhiên hiện tại trên khung Ngày chỉ đánh giá được đây là sóng hồi chứ chưa tạo nên cấu trúc tăng giá. Giá BTC vẫn ở dưới EMA200 (màu xanh), cấu trúc đang khá rõ là Giảm, có thể tạo mô hình đảo chiều 2 đáy nếu giá phá được vùng $28k2 để xác nhận.

btc khung 4h tạo xu hướng tăng
Giá BTC khung 4h. Nguồn: TradingView.

Khung H4 giá BTC đã tạo cấu trúc xu hướng Tăng với đỉnh đáy cao dần cho thấy ngắn hạn BTC đã tạo cấu trúc tăng, vùng $26k là vùng giá có thể canh Long trong ngắn hạn.

advertising
image
Biểu đồ vốn hoá thị trường. Nguồn: TradingView.

Biểu đồ vốn hóa thị trường và vốn hóa Altcoin khung H4 cũng có cấu trúc tăng tương tự nên trong ngắn hạn có thể thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng Tăng này. Vậy nên các Trader có thể vào khung nhỏ hơn để tìm entry vào lệnh thuận xu hướng trên các khung H1 M30 M15.

Đọc thêm: Tin tức 14/9: Founder 3AC bị cấm tham gia quản lý tài chính 9 năm.

**Không phải là lời khuyên đầu tư.

RELEVANT SERIES