Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CEO FTX: "Công cụ phái sinh tiền điện tử là mối quan tâm duy nhất của tôi"

Trong buổi phỏng vấn vào tháng 8, CEO FTX đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đến việc cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử cho người dùng tại Mỹ.
Amber avatar
quynhnguyen
5 min read
Published Aug 20 2022
Updated Dec 13 2023
Amber media