Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sàn giao dịch FTX đàm phán để huy động thêm vốn

Mới đây, sàn giao dịch FTX do Sam Bankman-Fried thành lập được cho là đang đàm phán để huy động thêm vốn.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Jul 20 2022
Updated Dec 13 2023
Amber media