Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Câu chuyện gọi vốn cho công ty startup Web3 của cựu nhân viên Coinbase

Một cựu nhân viên từng đảm nhiệm vị trí kỹ sư phần mềm tại Coinbase đã gọi vốn thành công 4.5 triệu USD cho công ty startup về dữ liệu Web3 của mình.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Aug 05 2022
Updated Dec 27 2023
Amber media