Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Công ty Web3 tại châu Á ra mắt quỹ mới trị giá 100 triệu USD

Vào ngày 10/8, quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên rót vốn vào các dự án web3 - LongHash Ventures đã công bố một quỹ mới trị giá 100 triệu USD.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Aug 11 2022
Updated Dec 27 2023
Amber media