Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cá voi tích cực tích lũy thêm BTC - Đây không phải là thời điểm cắt lỗ

Nhìn chung thị trường đang cho thấy áp lực bán đang suy giảm, tuần vừa rồi các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu bán cắt lỗ thể hiện qua nến và dữ liệu On-chain.
Amber avatar
kaylin
Published Apr 28 2022
Updated Nov 14 2023
7 min read
Amber media

Related Posts