Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Dự đoán giá token ZK của ZkSync

Cuối cùng ZkSync đã airdrop token ZK cho người dùng. Dù gặp nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn rất hứng thú với đợt ra mắt này. Vậy giá token ZK có thể đạt mốc bao nhiêu?
Avatar
Luci
Published Jun 13 2024
Updated Jun 14 2024
5 min read
dự đoán giá token zk

Thông tin cơ bản về ZkSync

ZkSync là blockchain layer-2 được phát triển trên nền tảng của Ethereum. Đội ngũ phát triển đứng sau ZkSync là Matter Labs đã sử dụng cách tiếp cận là bằng chứng Zero-Knowlege (ZK Rollup) để xây dựng dự án.

Sau một thời gian phát triển, Matter Labs đã kêu gọi được số vốn hàng trăm triệu USD. Bên cạnh đó, đội ngũ cũng đã xây dựng được một hệ sinh thái với TVL khoảng 130 triệu USD (tính tới tháng 06/2024).

tvl hệ sinh thái zksync
TVL của hệ sinh thái ZkSync. Nguồn: DefiLlama

Matter Labs hiện mới triển khai ZkSync Era (nền tảng cho phép phát triển Dapps) ở giai đoạn 0 (theo định nghĩa của L2Beat).

Theo đó, blockchain đã triển khai được bằng chứng ZK, tuy nhiên việc vận hành và nâng cấp mạng lưới vẫn chưa phi tập trung và phụ thuộc nhiều vào đội ngũ phát triển.

trạng thái phát triển những dự án zk rollup
Các trạng thái phát triển của những dự án ZK Rollup. Nguồn: L2Beat

Bên cạnh đó, số lượng giao dịch trên ZkSync (cả bản Lite lẫn Era) đều có xu hướng giảm. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy người dùng quan tâm nhiều hơn tới việc “cày airdrop" hơn là tham gia vào sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái (có thể một phần do sản phẩm trên đây chưa đủ đa dạng).

giao dịch trên mạng lưới zksync
Giao dịch trên mạng lưới ZkSync có xu hướng giảm dần. Nguồn: Dune Analytics @sixdegree

Tuy vậy, ZkSync vẫn là một dự án có mức định giá cao (do đã gọi được hàng triệu USD vốn trước đó). Do đó, mức FDV khi niêm yết có thể sẽ không quá thấp. Câu hỏi được đặt ra hiện tại là liệu nên kỳ vọng giá ZK ở mức nào?

advertising

Dự đoán giá niêm yết token ZK

Hiện tại, token ZK chưa được niêm yết để giao dịch spot nhưng một số sàn giao dịch đã niêm yết token pre-market. Mức giá đang trong khoảng 0.37 - 0.38 USD (tương đương với khoảng 8 tỷ USD vốn hoá FDV với tổng cung 21 tỷ USD).

giao diện giao dịch zk pre market trên hyperliquid
Giao diện giao dịch ZK pre-market trên Hyperliquid

Phương pháp định giá token ZK sẽ được dựa trên cơ sở so sánh tương đối với 3 dự án khác là Optimism, Arbitrum và Starknet. Các chỉ số như lượng vốn hoá, tổng cung, cung lưu thông, số lượng vốn gọi, TVL… sẽ được sử dụng.

Nguồn số liệu chủ yếu lấy từ DefiLlama. Theo đó, kết quả định giá được trình bày trong bảng tính dưới đây.

mô hình excel để định giá tương đối giá token zk
Mô hình excel để định giá tương đối giá token ZK

Trong bảng kể trên, tác giả đã giả định định giá trong vòng gọi vốn gần nhất của ZkSync là 5 tỷ USD dựa trên cơ sở ước tính tương đối so với các dự án khác trong cùng mảng Rollup.

Sau đó các chỉ số tỷ lệ FDV/Raised, FDV/TVL và FDV/Valuation của từng dự án (OP, ARB và STRK) được tính.

Bước tiếp theo, trọng số của từng dự án được chỉ định. Trong bảng kể trên, tác giả để trọng số của OP và ARB giống nhau ở mức 25% và STRK ở mức 50% do Arbitrum và Optimism là hai dự án sử dụng Optimistic Rollup còn StarkNet sử dụng ZK Rollup giống với ZkSync.

Trước khi tính toán được giá ZK, tác giả tính toán các tỷ lệ kể trên theo trọng số. Ví dụ với FDV/Raised công thức sẽ là tổng của các tỷ lệ FDV/Raised với trọng số tương ứng của từng token. 

Sau đó, với từng tỷ lệ (đã được điều chỉnh theo trọng số), mức FDV của ZK sẽ được tính ra. Ví dụ với FDV/Raised, mức FDV của ZK được ước lượng bằng cách lấy 45.1 nhân với 458 triệu USD (tổng vốn ZkSync đã gọi). Kết quả ra được khoảng 20.6 tỷ USD.

Cuối cùng, chúng ta đưa ra các trọng số khác nhau cho FDV ZK ước lượng được theo từng chỉ số khác nhau. Với trọng số trên bảng, giá token ZK là 0.49 USD. Trong trường hợp chúng ta cho trọng số bằng nhau (bằng 1/3) thì giá ZK sẽ là 0.54 USD.

Như vậy, đây là mức giá các bạn có thể tham khảo để đưa ra chiến lược đầu tư/đầu cơ với ZK. Ngoài ra, bạn đọc cũng có thể thiết kế bảng tính riêng với các trọng số khác nhau hoặc so sánh thêm với nhiều dự án khác để đưa ra được ước lượng cá nhân.

Disclaimer: Bài viết dựa trên góc nhìn, quan điểm và luận điểm của tác giả, tuyệt đối KHÔNG phải lời khuyên đầu tư!

Đọc thêm: Phương pháp đầu cơ token mới niêm yết trên sàn giao dịch

RELEVANT SERIES