Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Dữ liệu on-chain BTC và ETH tuần 23

Phí gas tăng trong tháng qua không đến từ meme coin như nhiều người vẫn lầm tưởng, Trong khi đó, nguồn cung BTC, ETH, Stablecoin có sự thay đổi theo thời gian và địa lý so với giai đoạn 2022 tương đối lớn. Cùng tìm hiểu dữ liệu on-chain quan trọng tuần 23
Amber avatar
kaylin
Published Jun 06 2023
Updated Jul 11 2023
8 min read
Amber media

Related Posts