Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hãng hàng không lớn nhất UAE tuyên bố chấp nhận thanh toán Bitcoin

Mới đây, hãng hàng không lớn nhất của UAE - Emirates đã thông báo chấp nhận Bitcoin như một phương thức thanh toán cho các khách hàng của mình.
Amber avatar
quynhnguyen
Published May 13 2022
Updated Sep 20 2022
3 min read
Amber media

Related Posts