Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Lý do Ethereum Classic bùng nổ khi The Merge của Ethereum đến gần

Trong tháng 9, The Merge sẽ diễn ra giúp chuyển đổi cơ chế đồng thuận của Ethereum sang proof-of-stake. Tuy nhiên, không chỉ Ethereum mà Ethereum Classic cũng hưởng lợi khá nhiều từ sự kiện này. 
Amber avatar
immihu.web3
5 min read
Published Jul 29 2022
Updated Dec 07 2023
Amber media