Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

FTX bắt tay với chính quyền Hàn Quốc phát triển sàn giao dịch crypto

Vào ngày 30/8, FTX đã ký kết thỏa thuận với thành phố Busan (Hàn Quốc) thông qua một biên bản ghi nhớ (MOU) để thúc đẩy phát triển sàn giao dịch crypto.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Aug 31 2022
Updated Dec 13 2023
Amber media