Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

FTX hủy bỏ thỏa thuận hỗ trợ Celsius vì khoản lỗ 2 tỷ USD

FTX đã hủy bỏ việc xem xét một thỏa thuận với nền tảng cho vay Celsius dù trước đó các nhà điều hành sàn giao dịch có ý định hỗ trợ công ty này.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Jun 30 2022
Updated Oct 19 2022
3 min read
Amber media

Related Posts