Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

FTX nhận được giấy phép hoạt động tại châu Âu

Ngày 15/9, gã khổng lồ giao dịch FTX cho biết chi nhánh FTX Europe đã nhận được giấy phép hoạt động với tư cách là một công ty đầu tư tại châu Âu.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Sep 19 2022
Updated Dec 13 2023
Amber media