Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại cắt đứt với FTX

The Block đưa tin Riot Games, nhà phát hành game Liên Minh Huyền Thoại muốn rút khỏi thỏa thuận tài trợ độc quyền với sàn giao dịch FTX.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Dec 17 2022
Updated Dec 13 2023
Amber media