Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Lần đầu tiên Iran sử dụng crypto để nhập khẩu hàng hóa

Ngày 9/8, Iran đã đăng ký đặt đơn nhập khẩu hàng hóa với giá trị 10 triệu USD được trả bằng tiền mã hóa. 
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Aug 09 2022
Updated Jan 16 2024
Amber media