Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Justin Bieber cùng nhiều nghệ sĩ bị kiện do 'shill' NFT BAYC

Đơn kiện cáo buộc Justin Bieber và các nghệ sĩ nổi tiếng đã bí mật nhận tiền để quảng cáo cho dự án NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC).
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Dec 10 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media